• späť
  • domov
  • kontakt
  • mapa stránok
  • hľadaj
  • Französisch Slovak Englisch Deutsch  

Paul Craemer GmbH

Personálny rozvoj v koncerne Craemer Gruppe


Každý podnik je taký dobrý, ako je jeho zamestnanci. Rozvoj podniku závisí od pracovitosti a produktívnosti každého pracovníka. Ale ako ich posilniť, ako sa môžu podnik a zamestnanci zrásť a mať z toho spoločný osoh?
Vzájomný rešpekt, otvorenosť a dôvera sú základné hodnoty vedenia podniku, tvoria zároveň aj základy pre starostlivosť o personál a podporu zamestnancov. Slúžia na to, aby mali v zamestnanci v rastúcej konkurencii pokoj a silu na rozvíjanie osobného talentu, a tým prispeli k úspešnosti podniku.
Personálny rozvoj znamená v tomto zmysle podporovanie schopností, kvalifikácie a možností činnosti všetkých pracujúcich v podniku.

Vzdelávanie
Na začiatku každej kariéry by malo byť kvalifikované vzdelanie. Koncern Craemer Gruppe poskytuje vzdelávanie mladých ľudí v technických a ekonomických smeroch so zameraním nástrojár a ekonóm. V súčasnosti absolvujú navyše niektorí zamestnanci za podpory podniku duálne štúdium, v ktorom sa spája ekonomické vzdelanie s odborným vysokoškolským.

Ďalšie vzdelávanie a podpora
Ponuka školení rozširujúcich odborné, jazykové a osobnostné kompetencie je široká. Pre zamestnancov sa z nej zostavujú individuálne podporné opatrenia, ktoré ich sprevádzajú počas kariéry a pomáhajú im.
Požiadavka koncernu Craemer zaujímať vedúce miesto v technológii, kvalite a starostlivosti o zákazníka kladie vysoké nároky na inovatívnosť a výkonnosť. Neustále pozitívny vývoj firmy dokazuje, že vedenie podniku a pracovníci idú úspešne spoločnou cestou.

Poznámka
Na zjednodušenie čitateľnosti sú na tejto strane a nasledovných uvedené iba názvy povolaní mužského rodu. Názvy sú, samozrejme, v každom prípade nezávislé od pohlavia.